Szanowni Rodzice!

Poradnik rekrutacyjny Informacje ogólne:

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisanych do przedszkola po raz pierwszy prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica złożony u dyrektora wybranej placówki i dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od trzech do pięciu lat oraz dzieci sześcioletnie (w miarę posiadanych miejsc)
W przedszkolu wniosek złożony przez rodziców jest rejestrowany i sprawdzany pod względem zgodności zawartych w nim informacji.
Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

rekrutacja


Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych do przedszkola w drodze rekrutacji.
Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego znajduje się w PORADNIKU REKRUTACYJNYM (załącznik do pobrania).

 PLIKI DO POBRANIA