Zapewniamy

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka.
 • Opiekę specjalistyczną (psycholog, logopeda).
 • Życzliwą i miłą atmosferę.
 • Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi oparte na wypracowanej Koncepcji Pedagogicznej.
 • Zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy.

7


Zapewniamy Dzieciom

 • Ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw, duży i bezpieczny ogród.
 • Smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia.
 • Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy. 
 • Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne.
 • Dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole.
 • Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dziecka i zgodne z oczekiwaniami rodziców.
 • Możliwość udziału w spotkaniach i zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków i ich rodziców.

8


Zapewniamy Rodzicom

 • Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki.
 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka.
 • Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych.
 • Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców.

9


Co jest dla nas ważne?

 • dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych
 • fantazji i wyobraźni dziecięcej
 • rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą
 • wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich
 • wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową
 • rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
 • kształtujemy podstawowe powinności moralne
 • dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia
 • kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych
 • kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną
 • tworzymy warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych
 • kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej
 • tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej

baner6


Uroczystości przedszkolne

 • Dzień Przedszkolaka
 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Powitanie Jesieni
 • Święto Niepodległości
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Andrzejkowe wróżby
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Wspólne kolędowanie - "Jasełka"
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal Karnawałowy
 • Powitanie Wiosny
 • Święto Ziemi
 • Święto Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka
 • Pożegnanie Przedszkola

10

 

 REKRUTACJA   PLIKI DO POBRANIA