6:30-7:30

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne.

7:30-8:30

Zabawy według inwencji dzieci w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym. Kontakty indywidualne z rodzicami wynikające z potrzeb.

8:30-8:45

Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe.

8:45-9:30

Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne, wspólne nakrywanie do stołu. Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9:30-11:45

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Pobyt na powietrzu podczas sprzyjającej pogody - zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki. Podczas niesprzyjającej pogody - zabawy swobodne i organizowane przez nauczyciela w sali przedszkolnej.

11:45-12:30

Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne, pomoc w nakrywaniu do stołu. Obiad - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

12:30-14:00

Odpoczynek (leżakowanie) w grupie najmłodszej. W pozostałych grupach - zabawy relaksacyjne, czytanie bajek i opowiadań, pobyt na placu zabaw. Realizacja zajęć dodatkowych z oferty przyjętej przez rodziców - rytmika, tańce.

14:00-14:20

Przygotowania do podwieczorku. Podwieczorek.

14:20-15:30

Dowolna działalność dzieci. Zabawy plastyczno - techniczne, tematyczne, praca indywidualna i w małych zespołach. Prace porządkowe.

15:30-16:30

Dzieci rozchodzą się do domów. Aktywność własna dzieci.